Условия за ползване

Авторски права.
Защитено с авторски права на ardeLUX от 2013 г. Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, файловете с анимация, видео файловете и тяхното подреждане на интернет сайтовете на ardeLUX са обект на авторско право и на защита по силата на други права за интелектуална собственост. Тези обекти не могат да бъдат копирани с търговска цел или за разпространение, както не се допуска тези обекти да бъдат променяни или публикувани на други страници. Някои интернет-сайтове на ardeLUX освен това съдържат материали, които защитени с авторски права на лицата, които са ги предоставили.
ardeLUXоценява проявения от вас интерес към нашите изделия и посещението ви в този уебсайт. Защитата на вашите лични данни е важна за нас и искаме да се чувствате комфортно, когато посещавате нашия уебсайт. Защитата на поверителността при обработка на вашите лични данни за нас е важна грижа, на която отделяме специално внимание по време на деловите ни отношения. Личните данни, събрани по време на посещенията в нашия уебсайт се обработват при нас в съответствие със законовите изисквания, валидни в страните, в които се поддържа този уебсайт. В допълнение нашата политика за защита на данните отговаря за Кодекса на поведение при защита на данни, който се прилага навсякъде в ardeLUX. Уебсайтът на ardeLUX обаче може да включва връзки към други интернет страници, които не са обхванати от настоящата Декларация за защита на личните данни.

Свобода на избор.
Бихме искали да използваме вашите данни, за да ви информираме за нашите изделия и услуги, и когато е уместно – да поискаме вашето мнение. Вашето участие, естествено, е напълно доброволно. Ако не сте съгласни, можете да ни уведомите по всяко време, така че ние съответно да ограничим използването на вашите данни. Моля обърнете се към съответния уебсайт за повече информация.